Πρόγραμμα

Δευτέρα

 • INTRO - PRO

  -

 • OPEN BOX

  -

 • CLOSED

  -

 • INTRO - PRO

  -

Τρίτη

 • INTRO - PRO

  -

 • OPEN BOX

  -

 • CLOSED

  -

 • INTRO - PRO

  -

Τετάρτη

 • INTRO - PRO

  -

 • OPEN BOX

  -

 • CLOSED

  -

 • INTRO - PRO

  -

 • WEIGHTLIFTING

  -

 • INTRO - PRO

  -

Πέμπτη

 • INTRO - PRO

  -

 • OPEN BOX

  -

 • CLOSED

  -

 • YOGA

  -

 • INTRO - PRO

  -

Παρασκευή

 • INTRO - PRO

  -

 • OPEN BOX

  -

 • CLOSED

  -

 • INTRO - PRO

  -

Σάββατο

 • CLOSED

  -

 • INTRO - PRO

  -

 • OPEN BOX

  -

 • CLOSED

  -

 • CLOSED

  -

Κυριακή

 • CLOSED

  -